Author Archives: apitsionas

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1η ΔΥΠΕ – 6/6/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 16 «Διοικούσα
Επιτροπή ΤΟΠΦΥ» (ΦΕΚ 115/τ.Α΄),
β. του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 33 «Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων»
(ΦΕΚ 21/τ.Α’), όπως ισχύει,
γ. του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 81/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε. του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/τ.Α’), όπως ισχύει,
στ. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
45/τ.Α’) και ειδικότερα των άρθρων 13, 14 και 15, όπως ισχύουν

2. Την με αρ. πρωτ. Γ3α/ΓΠ.οικ.4777/21-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΧ1Η465ΦΥΟ-ΞΕΕ) υπουργική απόφαση με
θέμα: «Καθορισμός Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Αττικής»,

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για τον ορισμό των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών και των αναπληρωτών αυτών, των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο της Δημόσιας Πρόσκλησης που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

06-06-2018

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου  η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης με την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Αχαρνών Ιλίου και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα,  παρουσία του Υπουργού Yγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, του Αντιπεριφεριάρχη  Δυτικού Τομέα Αττικής κ. Τζόκα, της Διοικήτριας της 1ης ΥΠε κας Ι. Διαμαντοπούλου και του Δημάρχου του Δήμου Ιλίου κ. Ζενέτου.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το λόγο έλαβε ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: “Μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης  αποτελεί η  ενίσχυση και  ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους.  Απόδειξη  των δεσμεύσεων αυτών είναι το τέλος του  κοινωνικού αποκλεισμού των ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Οι ανασφάλιστοι μόνο με το ΑΜΚΑ τους μπορούν να περιθάλποντας στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας ακριβώς όπως οι ασφαλισμένοι, να κάνουν εξετάσεις και να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους» αναφέρθηκε ο Υπουργός  Υγείας   υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά εδραιώνεται το αίσθημα ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό που το δικαιούνται όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος και ασφαλιστικής κατάστασης.

Έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια αναβάθμισης  του ΕΣΥ αναφέροντας  ότι “υπάρχουν ακόμη πολλές ελλείψεις και προβλήματα στο εθνικό  σύστημα υγείας  λόγω της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που ασφαλώς είναι πραγματικές καταστάσεις τις οποίες γνωρίζουμε και   δεν  μας ευχαριστούν. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε το γεγονός ότι  η εικόνα αυτή έχει βελτιωθεί  καθώς τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προστεθεί στο ΕΣΥ χιλιάδες γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό (μόνιμο και επικουρικό), ενώ από το 2016 και έπειτα όχι μόνο σταμάτησε η πτώση αλλά άρχισαν να αυξάνονται τα όρια δαπανών για τη Υγεία.

Υπογράμμισε ακόμα, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας αδύναμων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρία, στηρίζοντας το ΕΚΑ  ως το μοναδικό δημόσιο κέντρο αποκατάστασης, ενισχύοντας με επιπλέον προσωπικό τα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) και εκπονώντας ένα συνολικό σχέδιο δράσης για την Αποθεραπεία και Αποκατάσταση. Τέλος, επαίνεσε την προσπάθεια της Διοίκησης του ΕΚΑ  για την ηθικοποίηση του συστήματος με θεσμικές δικλείδες, όπως αυτή της διαφανούς λίστας αναμονής για εισαγωγή στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, η οποία αποτελεί πρωτοτυπία, σε ένα ειδικό νοσοκομείο, όπως το ΕΚΑ.

Ο  Αν. Διοικητής του ΕΚΑ κος Α. Μπαντής  ευχαρίστησε όλους τους εργαζομένους για τη μέχρι τώρα αγαστή συνεργασία  και ευχήθηκε σε όλους καλή Χρονιά με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες. Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση των πεπραγμένων του ΕΚΑ.

Παρόντες στην κοπή της πίτας ήταν ο  Πρόεδρος του ΔΣ ΚΑΤ- ΕΚΑ κος Κοντοδημόπουλος,  ο εκπρόσωπος των ΕΣΑμΕΑ κ. Κλειτσιώτης, μέλη του ΔΣ ΚΑΤ- ΕΚΑ, Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιλίου, Διευθύντρια του ΚΑΤ, Ιερείς, εκπρόσωποι του ΠΑΣΚΑ, εκπρόσωποι του συλλόγου “Φίλοι του ΕΚΑ,  η Διευθύντρια του Ειδικού ΕΠΑΛ και ο Διευθυντής του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου, όλες οι Υποδιευθύνσεις του ΕΚΑ, το Ιατρικό, Παραϊατρικό, Νοσηλευτικό, Τεχνικό και  βοηθητικό προσωπικό.

 

Δείτε Σχετικά…