Προκήρυξη 15/11/2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας.pdf