Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπουργείο Υγείας
1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής (1η Υ.Π.Ε.)
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Ιατρική Εταιρία Αθηνών
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας
Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Πανελλήνιο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών
Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών