Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μέτρησης Ικανοποίησης Ασθενών

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας, σας προτρέπουμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο ανώνυμα, καταγράφοντας την εμπειρία σας για τις υπηρεσίες υγείας που σας παρασχέθηκαν στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μέτρησης Ικανοποίησης Ασθενών
Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εσωτερικών ασθενών
Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εξωτερικών ασθενών
Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών απογευματινών ιατρείων