Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εντυπώσεων-Παραπόνων-Καταγγελιών

Οδηγίες υποβολής εντυπώσεων-παραπόνων-καταγγελιών 

 Τα παράπονα, οι καταγγελίες και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας, μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:
  • Με τη φυσική παρουσία τους στο Γραφείο συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα,
  • Μέσω e-mail στο ekarights@eka-hosp.gr ή patients.rightseka@gmail.com,
  • Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής εντυπώσεων-παραπόνων-καταγγελιών,
  • Μέσω ταχυδρομικής συστημένης επιστολής,
  • Μέσω τηλεομοιοτυπίας-fax,
  • Mε τη συμπλήρωση των εντύπων αναφοράς θετικών εντυπώσεων και παραπόνων-καταγγελιών κατά την έκδοση του εξιτηρίου και τα υποβάλλουν στα κυτία εντυπώσεων-παραπόνων.
Τα ειδικά κυτία βρίσκονται σε εμφανή σημεία στους χώρους του Νοσοκομείου, με την ένδειξη «Κυτίο υποβολής εντυπώσεων-παραπόνων». Τα έντυπα και τα κυτία, θα τα αναζητήσετε:
  • Στο Ισόγειο, έναντι της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου
  • Στις αίθουσες αναμονής των Κλινικών Α’, Β’
  • Στο -1, στην αίθουσα αναμονής των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
Το προσωπικό του Γραφείου, με την παραλαβή των εντυπώσεων-παραπόνων-καταγγελιών, αποστέλλει επιστολή επιβεβαίωσης λήψης τους, εάν και εφόσον οι εντυπώσεις-παράπονα-καταγγελίες έχουν κατατεθεί επωνύμως. Επιπλέον, ο/η λήπτης/ρια υπηρεσιών υγείας που έχει υποβάλλει παράπονο-καταγγελία, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την ενημέρωσή του/ης από το Γραφείο, σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος.