Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εξωτερικών Ασθενών

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να αποδεχτείτε τους παρακάτω όρους πριν την υποβολή του ερωτηματολογίου μέτρησης ικανοποίησης ασθενών για το Νοσοκομείο μας:

  1. Με τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου, συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθειά μας για τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας, καταγράφοντας την εμπειρία σας από τις υπηρεσίες υγείας που σας παρασχέθηκαν.
  2. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων με τον αστερίσκο *  για να  προχωρήσετε στην υποβολή.
  3. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα.
  4. Η παραλαβή και διαχείριση του ερωτηματολογίου γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το προσωπικό του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται ούτε δημοσιοποιούνται σε τρίτους.
  5. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται από το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας σε άλλες υπηρεσίες υπόκεινται σε ανωνυμοποίηση, εφ’ όσον έχει εκπληρωθεί ο προστατευτικός σκοπός του.
  6. Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, παραχωρείτε στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας, την άδεια να συγκεντρώσει, ομαδοποιήσει και επεξεργαστεί, ανώνυμα και μη προσωποποιημένα, στατιστικά δεδομένα, με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της Ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Συνεχίζοντας, αποδέχεστε τους παραπάνω όρους.

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εξωτερικών ασθενών