Εισαγωγή – Εξιτήρια

Διαδικασία Εισαγωγής Ασθενούς

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία εισαγωγής με όρους διαφάνειας και ισοτιμίας  δημιουργήθηκε η «Λίστα Εισαγωγών». Σε κάθε ασθενή, ο οποίος πληροί τις κλινικές προϋποθέσεις για εισαγωγή γράφεται σε ειδικό μητρώο όπου και ενημερώνεται για την πιθανή ημερομηνία εισαγωγής. Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων  θα δίνεται από το Γραφείο Κίνησης  σε κάθε ασθενή ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος θα εκπροσωπεί και τον κάθε ασθενή. Η σειρά εισαγωγής θα μπορεί να ελέγχεται από το κάθε ενδιαφερόμενο    ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας http://www.eka-hosp.gr και στην θέση του ιστότοπου Λίστα Εισαγωγών (http://www.eka-hosp.gr/index.php/lista).
Ο ασθενής την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής του προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης και επιδεικνύει το εισιτήριο εισαγωγής με σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου ιατρού, προσκομίζοντας τα εξής απαιτούμενα στοιχεία:
 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. ΑΜΚΑ(απαραιτήτως)
 3. ΑΦΜ
 4. Βιβλιάριο Ασφάλισης θεωρημένο για το ταμείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ (ΙΚΑ-ΟΓΑ-ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ-ΝΑΤ-ΤΑΥΤΕΚΩ – Ε.Τ.Α.Α. -Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε Α΄,Β΄,Γ΄) καθώς και για το ταμείο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΠΡΟΝΟΙΑ
Για ταμεία εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:  Τ.Υ.Π.Ε.Τ. – Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Σ.Ο.Ε.Λ., κ.ά κατόπιν συνεννοήσεως με το Γρ. Κίνησης Ασθενών, ο συνοδός προσκομίζει το εισιτήριο το οποίο έχει εκδοθεί από τα παραπάνω ασφαλιστικά ταμεία.
 1. Βιβλιάριο Απορίας σε ισχύ
 2. Αρ. Συμβολαίου Ιδιωτικής Ασφάλειας (ασφαλιστήριο), εφόσον υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια
 3. Πλήρες ιστορικό ασθενούς (προηγούμενες ιατρικές, διαγνωστικές εξετάσεις) καθώς και τη φαρμακευτική αγωγή που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο
Οι ασθενείς από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαιούχους της παροχής υπηρεσιών υγείας από το Νοσοκομείο, την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής του προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης και επιδεικνύει το εισιτήριο εισαγωγής με σφραγίδα και υπογραφή του αρμόδιου ιατρού, προσκομίζοντας τα εξής απαιτούμενα στοιχεία:
 1. ΑΜΚΑ(απαραιτήτως)
 2. Ταυτότητα ή διαβατήριο του ασθενούς
 3. Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111)
 4. Έντυπο Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (έντυπο Δ2501) (συμπληρώνεται στο Γραφείο Κίνησης την ημέρα εισαγωγής του ασθενούς)

Διαδικασία έκδοσης Εξιτηρίου

Κατά την έξοδό του, ο ασθενής ή ο συνοδός του είναι:
Απαραίτητο να προσέλθει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών για να τακτοποιήσει το εξιτήριό του, να παραλάβει το βιβλιάριό του και να λάβει κάθε άλλη σχετική οδηγία.
Το εξιτήριο εκδίδεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 14:30 από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
Ο ασθενής αποχωρεί από το Νοσοκομείο μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξόδου από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών. Οι συνοδοί πρέπει να βρίσκονται νωρίς στο Νοσοκομείο, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες. Η έγκαιρη προσέλευσή τους στο Νοσοκομείο εξυπηρετεί και τους άλλους αρρώστους, που περιμένουν για εισαγωγή.
Στο τέλος της νοσηλείας, παραδίδεται το χειρόγραφο εξιτήριο από την Προϊσταμένη του Τμήματος, στον ασθενή ή τον συνοδό/συγγενή/βοηθό θαλάμου, το οποίο προσκομίζει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών από τις 08:00 μέχρι 14.30, προς λογιστική τακτοποίηση (εφόσον δεν καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας από τον ασφαλιστικό φορέα) και εκτύπωση του ηλεκτρονικού εξιτηρίου. Κατόπιν, το ηλεκτρονικό εξιτήριο, προσκομίζεται για υπογραφή στον θεράποντα ιατρό.
Εφόσον έχει ζητηθεί από τον ασθενή, είναι δυνατό να εκδίδονται βεβαιώσεις ταυτόχρονα με το εξιτήριο ή σε μεταγενέστερο χρόνο (π.χ. βεβαίωση νοσηλείας, βεβαίωση για το κόστος νοσηλείας εάν επρόκειτο για κάλυψη εξόδων νοσηλείας από Ιδιωτική Ασφάλιση, κλπ)

Προτού λάβετε το εξιτήριο και αποχωρήσετε από το Νοσοκομείο, βεβαιωθείτε ότι:

 • Ενημερωθήκατε για την αγωγή που θα ακολουθήσετε μετά την αναχώρησή σας από το Νοσοκομείο.
 • Ζητήσατε από την Προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τμήματος τυχόν ιατρικά έγγραφα, που πρέπει να έχετε μαζί σας κατά την αναχώρησή σας.
 • Επιστρέψατε στο Νοσοκομείο τυχόν εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε.
 • Προγραμματίσατε τυχόν ραντεβού σας στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας για τη μετά τη νοσηλεία παρακολούθησή σας.

Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Πρόσβαση: Υπόγειο -1
Ωράριο υποδοχής κοινού: 07.00-14.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213-20.15.338, 213-20.15.201
Υπεύθυνη Γραφείου Κίνησης Ασθενών : κα. Παλαιογεώργου Φωτεινή