Λίστα Εισαγωγών

Αγαπητέ Λήπτη των Υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου ΕΚΑ,

Διαδικασία εισαγωγής

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία εισαγωγής με όρους διαφάνειας και ισοτιμίας έχει συγκροτηθεί Ειδική Επιτροπή Εισαγωγών αποτελούμενη από τον Αν. Διοικητή ΕΚΑ ως πρόεδρο και μέλη τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την Αν. Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Σε κάθε ασθενή ο οποίος έχει προηγουμένως εξεταστεί και εκτιμηθεί από τους ιατρούς του ΕΚΑ παραλαμβάνει από την αρμόδια υπάλληλο του γραφείου κίνησης την παρακάτω ειδική κάρτα ενημέρωσης:
 
 
  1.  Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eka-hosp.gr/ θα επιλέγει το εικονίδιο Λίστα εισαγωγών απευθείας ή στο ή http://www.eka-hosp.gr/index.php/lista.
  2. Ο μοναδικός αριθμός εγγραφής ασθενούς  αντιπροσωπεύει τον μοναδικό αριθμό του κάθε ασθενούς ο οποίος βρίσκεται σε αναμονή. Όλοι οι αριθμοί για το έτος 2017 ξεκινούν με  201700 μαζί με τον αύξοντα αριθμό ο οποίος  ξεκινά από το 1 (πχ ο πρώτος της λίστας θα είναι 2017001 ο δεύτερος 2017002 κοκ) για το επόμενο έτος όλοι οι αριθμοί θα ξεκινούν με το 2018 κοκ.
  3. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τον αριθμό 213 2015201 και να ενημερώνεστε για τη λίστα αναμονής.  Στον υπάλληλο θα αναφέρετε  μόνο τον μοναδικό αριθμό εγγραφής ασθενούς  και όχι το ονοματεπώνυμο σας.
  4.  Παρακαλούμε για οποιοδήποτε πρόβλημα, απευθυνθείτε στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών-Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη το οποίο βρίσκεται στην Γραμματεία Διοίκησης    του Νοσοκομείου μας. Η εμπειρία σας θα αποτελέσει ένα αξιόπιστο μέσο βελτίωσης της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η Διοίκηση και το Προσωπικό του Νοσοκομείου, σας ευχαριστεί θερμά εκ των προτέρων, για την κατανόησή σας σε τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα, κατά την παροχή των υπηρεσιών υγείας. Είμαστε εδώ για να τα επιλύσουμε, κατά το δυνατόν, με τη δική σας ενεργή συμμετοχή.

Με εκτίμηση,
O Διοικητής

 
 
Για να δείτε τη λίστα Εισαγωγών παρακαλώ επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

19-11-2021