Θεραπείες

Παρέχονται φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες και λογοθεραπείες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Για τους εξωτερικούς ασθενείς απαιτείται παραπεμπτικό ιατρού και έγκριση των θεραπειών από το αντίστοιχο τμήμα και τον προϊστάμενο.